Angular binding types

Templates render HTML. In a template you can use data, property binding and event binding. This is accomplished with the following syntax: # – variable declaration () – event binding [] – property binding [()] – two-way property binding {{ }} – interpolation * – structural directives The # syntax can declare local variable names which references DOM objects in a template. e.g.

Singleton Nedir

Constructor(yapılandırıcıyı) “private” olmalı. “object” ile referans verdiğimiz nesne, nesne değişkeni değil, sınıf değişkeni, yani “static” olmalıdır.“Bir sınıfın sadece bir tane nesnesinin olduğundan emin ol ” kısmını karşılamaktadır. Kalıbın amacının ikinci kısmı olan “ve ona global bir erişim noktası sağla.” ise bu sınıfa konulacak ve oluşturulan “object”i servis edecek public ve static bir metotla halledilebilir. public class Singleton{ public static Singleton…Continue reading Singleton Nedir

Angular Pipe

ng g pipe denemePipe <div [innerHTML]=“question | denemePipe”></div> import { Pipe, PipeTransform } from ‘@angular/core’; import {DomSanitizer} from “@angular/platform-browser”; /** * Generated class for the denemePipe pipe. * * See https://angular.io/api/core/Pipe for more info on Angular Pipes. */@Pipe({ name: ‘denemePipe’, }) export class DenemePipe implements PipeTransform { constructor(private sanitizer:DomSanitizer){} transform(html) { return this.sanitizer.bypassSecurityTrustHtml(html); } }

React native için sqlite sorguları

db.transaction((tx) => { tx.executeSql(‘SELECT * FROM pet’, [], (tx, results) => { let myList = []; if (results.rows.length > 0) { for (var i = 0; i < results.rows.length; i++) { var pet = results.rows.item(i); myList.push(pet.owner); } this.setState({myList: myList}); } }); tx.executeSql(‘SELECT * FROM pet WHERE owner=?’, [‘petowner’], (tx, results) => { var len =…Continue reading React native için sqlite sorguları