Java Final Anahtar sözcüğü

Bir değişkenin final olarak tanımladığımızda bu değişkenin içeriğini düzenlemelere karşı engeller. Bir final değişkeni tanımlandığında ilk değeri ataması zorunludur. Burada dikkat edilmesi geren 2 önemli konu vardır. Final olarak tanımlanan metodlar ezilemez. Bir sınıfı final olarak tanımladığımızda tüm sınıftaki metodlarda final olarak deklare edilir. Javada Final ; Override edilemez İkinci bir değer atılamaz Referans alanların […]

Java Static

Static olarak deklare edilen örnek değişkenler aslında birer global değişkenlerdir. Kendi sınıfından nesneler deklare edildiğinde static değişkenin bir kopyası yapılmaz. Bunun yerine sınıfın tüm örnekleri aynı static değişkeni paylaşır. Static olarak deklare edilen metodların bazı kısıtlamaları vardır: Yalnızca diğer static metodları cağrabilirler. Yalnızca static veriye erişebilirler. This veya super anahtar sözcüklerine göndermede bulunmazlar.

Recursive Faktoriyel

Javada faktoriyel hesaplayan program yazacağız.Bunu yaparken recursive(özyineli) fonksiyonu kullanacağız. Recursive Fonksiyon nedir? Bir fonksiyonun içinde yine kendi fonksiyonu çağrılıyor ise buna recursive fonksiyon denilir. Yani bu fonksiyonlar kendi kendilerini tekrar eder. Şimdi kod kısmına geçelim